Produktnyhet, LK HEATFLOOR!

Efter några månader med hög efterfrågan bland våra kunder, kan vi äntligen meddela att vi plockar in LK HEATFLOOR 22 mm i vår produktportfölj. LK HEATFLOOR 22 mm är lika välkänd som…

Produktnyhet, LK HEATFLOOR!

Dela:

Efter några månader med hög efterfrågan bland våra kunder, kan vi äntligen meddela att vi plockar in LK HEATFLOOR 22 mm i vår produktportfölj.

LK HEATFLOOR 22 mm är lika välkänd som populär bland våra kunder. Nu kan vi äntligen meddela våra kunder att vi tagit in produkten till våran portfölj.

LK Golvvärme i utförande med HeatFloor 22 är avsett att monteras på ett standard träbjälklag med max cc 600 mm mellan golvreglarna. Konstruktionen består av spårade 22 mm golvspånskivor och tillhörande vändskivor. Dessa skivor ersätter standardskivan i en golvkonstruktion. I spåren läggs värmefördelningsplåtar av aluminium som överför och fördelar värmen från golvvärmerören till golvytan.

Förutsättningen för en god funktion av golvvärmesystemet är väderstyrd reglering av framledningstemperaturen samt en väl genomförd och dokumenterad injustering av primär- och slingflöden. Generellt gäller anvisningar enligt HusAMA och utsedd konstruktör/kvalitetsansvarig person. Innan montaget av HeatFloor 22 påbörjas, läs noga igenom hela anvisningen. Golvreglarnas jämnhet ska kontrolleras så att kravet i HUS-AMA, tabell 43.DC/-1, klass A uppfylls, se mer under rubrik Golvreglarnas jämnhet och avstånd. Bjälklagsisolering ska fylla upp hela bjälklagsfacket, se mer under Bjälklagsisolering

LK HEATFLOOR 22 Mm

Konstruktionsprincip

  1. Golvreglar
  2. Isolering
  3. HeatFloor 22, Spårskiva Dim. 1800 x 600 x 22 mm (rörspår cc 200) Dim. 1800 x 600 x 22 mm (rörspår cc 300) Spårskivan har spont på alla fyra sidor. Spårskivan har rörspår cc 200 mm alternativt cc 300 mm anpassade för LK Värmefördelningsplåt 16 och LK Universalrör dim. 16 mm.
  4. LK Värmefördelningsplåt L=1150 mm, B=190 (cc 200) L=1150 mm, B=280 (cc 300)
  5. LK Universalrör dim.16 mm
  6. HeatFloor 22, Vändskiva Dim. 595 x 800 x 22 mm (cc 200) Dim. 595 x 1200 x 22 mm (cc 300)
  7. Ångspärr enligt golvfabrikantens anvisning samt
    cellfoam/lumppapp 8. Ytskikt Exempel på ytskikt är parkett-/trägolv, laminatgolv, keramiskt golv eller plast.
LK HEATFLOOR

Fler nyheter

Sök
Generic filters